Formules maken in Airtable

Pas veld aan

Pas veld aan klik op het pijltje naast een veld

klik op het pijltje naast een veld

Maak Formule

Maak Formule Zoek het veld formula op

Zoek het veld formula op

Voeg formule in

Voeg formule in

Stel formule in

Stel formule in Sla de formule op, anders is deze niet actief.

Sla de formule op, anders is deze niet actief.

Je kunt variaties op formules maken

Je kunt variaties op formules maken Door bijvoorbeeld = te vervangen door - en + of < en

Door bijvoorbeeld = te vervangen door – en + of < en >

Meerdere formules samenvoegen

Meerdere formules samenvoegen  Je kunt meerdere IF formules en ook andere formules samenvoegen in airtable. Net zoals met excel moet je dit wel volgens bepaalde regels doen.
De regels hiervoor vindt je op de airtable website: formula field reference

Je kunt meerdere IF formules en ook andere formules samenvoegen in airtable. Net zoals met excel moet je dit wel volgens bepaalde regels doen.

De regels hiervoor vindt je op de airtable website: “formula field reference”